Glavni proizvodni pogon čine dvije paralelne hale duljine 350 m i širine 20 i 16 m. Hale su opremljene mosnim dizalicama kapaciteta 5-40 tona. Proizvodni proces započinje na jednom kraju bočne hale gdje je uskladištena glavna sirovina. Materijal se odatle prenosi magnetskom dizalicom na CNC radne centre rezanja. Izrezane pozicije se prema potrebi prevoze na tokarenje, savijanje ili direktno na predmontažni centar. Savijanje se vrši na početku glavne hale uz pomoć prese od 400 tona. Proizvodnja se nastavlja na predmontažnim i montažnim centrima uz prateće zavarivanje sve do kraja glavne hale. Na kraju glavne hale proizvod ili njegov dio je potpuno sastavljen i spreman za pjeskarenje i bojanje te isporuku.

Zavarivanje je važan proces koji se obavlja najviše poluautomatski u zaštitnoj atmosferi CO2. Proizvodni pogon je pogodan za proizvodnju brodskih poklopaca, RO-RO opreme, palubica, i drugih čeličnih struktura. Proizvodi čije dimenzije premašuju operativnu širinu ili visinu hale i one čija je težina veća od 40 tona, proizvode se u pogonu Bristva. Teške i velike komponente se prevoze u Bristvu uz pomoć kamiona tegljača i specijalno dizajnirane prikolice.


Rezanjem započinje skoro svaki novi proizvodni proces u Radežu. Radni centar je opremljen CNC strojevima za rezanje plamenom i to plazma ili propan-butan. Pripremu rezanja, optimizaciju krojenja i CNC programe izrađuje naš odjel tehnologije.


Tokarski radni centar je opremljen strojevima za gotovo sve potrebe tokarenja, glodanja i bušenja. Radni centar bravarije se sastoji od nekoliko odjela. Svi su opremljeni mosnim dizalicama, strojevima i alatima za oblikovanje i montažu različite opreme do težine 5 tona. To su: Aluminjske ljestve (Siz), mostići, provijant dizalice, oprema za teglenje u nuždi, oprema za privez, pilotske ljestve, vitla i drugo.


Hala za pjeskarenje ima dimenzije 14 x 30m i opremljena je zatvorenim sistemom bez ispuštanja prašine u okolinu. Hala za bojanje dimenzija 20 x 40m omogućuje bojanje u kontroliranim uvjetima temperature i vlage.
Obje hale se nalaze na kraju glavne proizvodne hale.


Kontrola tehničke kvalitete proizvoda se neprestano provodi kroz cijeli proizvodni proces, o čemu postoji uredna dokumentacija. Nadzor započinje već kod prijema materijala koji se pregledava vizualno ili uz pomoć ultrazvuka te se također provjerava sukladnost sirovine i pratećih certifikata. Odjel kontrole kvalitete provjerava dimenzionalnu sukladnost, provjerava kvalitetu zavarenih spojeva (visualno, ultrazvučno ili rendgenski). Također vrši nadzor površina prije i nakon pjeskarenja te provjerava svaki sloj nanešene boje. Na kraju slijedi dimenzionalna provjera gotovog proizvoda, te se po potrebi provode statički i dinamički testovi kao i testiranje kinematike.