Isporuka Nov. 47

U uvali Bristva porinut je, 4. listopada 2019., brod namijenjen nautičkom turizmu. Ova novogradnja radnog naziva Nov. 47 izgrađena je za obrt “Tajana” iz Krka, a predviđena područja krstarenja su akvatoriji Sjevernog i Srednjeg Jadrana.

Brod je dug 49,98 metara i širok 8,63 metara. Pogone ga dva glavna stroja Caterpillar C18 maksimalne pojedinačne snage od 597 kW. U 18 kabina može se smjestiti 36 putnika o kojima će brinuti 10 članova posade.

Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.