Magic Carpet za Chantiers De L’Antlatique

Za luksuzne brodove namijenjene kružnim putovanjima, a koji se grade u u poznatom francuskom brodogradilištu Chantiers de l’Atlantique u Saint Nazaiereu, projektirana je posebna oprema nazvana “Magic Carpet”.

Ovo ime je u stvari aluzija na leteći tepih iz “1001 noći, jer će ova platforma, budućim korisnicima tijekom plovidbe, pružati ugođaj lebdenja nad morem budući da će se ugraditi na bok broda. Pored toga poslužit će kao privremeno pristanište za ukrcaj, odnosno, iskrcaj putnika, jer ima mogućnost pomicanja po cijeloj visini brodskog nadvođa.

Radež je izradio ovaj sklop u suradnji sa švedskom tvrtkom TTS Marine iz Göteborga koja je i nositelj cijelog projekta. “Magic Carpet” za Nov. K34  isporučivan je u nekoliko faza, a završna isporuka zbila se je u veljači ove godine.