Nova teglenica za Cromaris

U manje od godinu dana isporučena je Cromarisu još jedna teglenica za hranjenje ribe oznake Nov. 26. Ova teglenica je dosta manjeg kapaciteta od prethodne, međutim opremljena je, također, s posebnom opremom za skladištenje i kontroliranu distribuciju riblje hrane uzgojnim jedinicama.

Teglenica, izgrađena u skladu s propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova, duga je 18,06 m, široka 10 m, teška 97 t, a kapacitet u silosima je 150 tona. Na teglenici, koja će opsluživati Cromarisovo ribogojilište “Kudica” u akvatoriju Dugog otoka, pored skladišta hrane nalaze se: upravljačka soba, strojarnica te prostorije za boravak posade.