Isporučeni novi objekti za Cromaris

Isporučeni novi objekti za Cromaris

U srijedu 28. srpnja 2021. iz Radežove luke Bristva isplovili su, u konvoju, radni brod i teglenica prema luci Gaženica u Zadru. Radež je za naručitelja tvrtku Cromaris iz Zadra izgradio radni brod za potrebe ribogojilišta, kao i teglenicu hranilicu namijenjenu uzgajalištu riblje mlađi. Radež i Cromaris ovime potvrđuju višegodišnju uspješnu poslovnu suradnju tijekom koje je izgrađeno i isporučeno više različitih plovnih objekata poput radnih brodica - katamarana i teglenica za disperziju hrane u ribogojilištima. Radni brod tip WB24M, radnog imena Nov. 55 projektiran je za područje plovidbe 6. Glavne dimenzije su: dužina…continue reading →
Prinova nautičkom turizmu

Prinova nautičkom turizmu

U četvrtak 20. svibnja, porinut je u luci Bristva čelični putnički brod radnog imena Nov. 59 za tvrtku Dalmatino d.o.o. iz Krila Jesenica. Ova jahta kratkog doplova, unutar 60 nautičkih milja od obale, izgrađena je u Radežu prema pravilima i uz nadzor Hrvatskog registra brodova. Jahta, bruto registarske tonaže 360, duga je 48,24 m, a široka 8,39 m. Namijenjena je krstarenju Jadranom, a smještaj je omogućen dvanaestorici putnika uz 8 članova posade. Glavni pogon čine dva stroja pojedinačne snage od 336 kW, a pored toga brod će biti opremljen s dva jarbola i…continue reading →
RMG dizalice za SAD

RMG dizalice za SAD

Pred sam kraj 2020. te na početku 2021. Radež je ostvario još jednu isporuku za finsku tvrtku Konecranes. Naime, u tri su navrata Brodospasovom teglenicom prevezeni dijelovi kontejnerskih dizalica, iz Radežove luke Bristva u Luku Ploče, odakle će biti isporučeni kontejnerskom terminalu Luke Savannah, savezne države Georgija, u Sjedinjenim Američkim Državama. Isporuka sadrži 2 kompleta RMG dizalica. RMG dizalice su portalne dizalice koje djeluju na tračnicama i neophodne su na svim kontejnerskim terminalima. Isporuke za ovaj kontejnerski terminal nastavit će se i dalje u 2021. godini.continue reading →