Bristva je pogon udaljen 8 km od sjedišta u Blatu. To je uvala na sjevernoj strani otoka. Pogon se prostire na oko 12.000 kvadratnih metara kopna.

U Bristvi se odvija završna montaža i testiranje opreme velikih dimenzija. Također se vrši ukrcaj ili iskrcaj na i sa pontona, barži ili broda.
Pogon je opremljen sa dvije manje dizalice kapaciteta 3 tone i velikom portalnom dizalicom širine portala 60m. Kapacitet ove dizalice je 2 x 75 T + 2 x 15 T. Visina dizanja je 25 m. Hod iznad mora je 30 m.

Transport između glavnog pogona u Blatu i pogona Bristva odvija se tegljačem sa specijalnom prikolicom.