Porinuće broda za nautički turizam

U uvali Bristva porinut je, 26. kolovoza 2016., do sada najveći brod namijenjen nautičkom turizmu. Ova novogradnja radnog naziva 21 izgrađena je za obrt “Ivan” iz Krila Jesenice, a predviđeno područje krstarenja je akvatorij Srednjeg Jadrana.

Brod je dug 48,17 metara i širok 8,60 metara. Pogone ga dva glavna stroja snage svakog od 368 kW. U 19 kabina može se smjestiti 36 putnika o kojima će brinuti 10 članova posade. Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.