Porinuće jahte

Prvo ovogodišnje porinuće u luci Bristva zbilo se u utorak 25. siječnja kada je porinuta jahta radnog imena Nov. 67, čime je ujedno izvršena predaja vlasniku tvrtci Satura d.o.o. iz Zagreba. Jahta, bruto registarske tonaže 496, dužine 51,65 m i širine 9,52 m, izgrađena je u Radežu prema pravilima i uz nadzor Hrvatskog registra brodova. Ovaj, prema klasifikaciji, putnički brod ima turističku namjenu, a područje plovidbe mu je neograničeno, odnosno, prema klasnoj notaciji ima oznaku 1.

U 6 luksuzno opremljenih kabina bit će omogućen smještaj dvanaestorici putnika uz poslugu 9 članova posade. Ono što ga, na ovoj razini opremljenosti, čini drugačijim od dosada izgrađenih brodova u Radežu, jest ugradnja hidraulično upravljanih dvaju bočnih vrata-balkona i krmenih vrata koja će se na sidrištu koristiti kao krmena platforma. Ova oprema je također izrađena u Radežu prema vlastitom projektu.

Glavni pogon čine dva stroja pojedinačne snage od 533 kW, a pored toga jahta će biti opremljena s dva jarbola i jedrima. Osim toga na jahti je ugrađen i pramčani vijak kako bi u pristaništima olakšao dolazno-odlazni manevar.