Porinuće novogradnje 43

Na Dan Radeža u uvali Bristva porinut je brod radnog imena Nov. 43. Brod namijenjen nautičkom turizmu isporučen je Obrtu za za iskop pijeska, prijevoz i turizam „Nikola” iz Krila Jesenice. Dužina trupa je 47,40 metara, a širina 8,50 metara. Brod će na kružnim putovanjima prevoziti turiste akvatorijem srednjeg Jadrana, a kapacitet mu je 36 putnika i 10 članova posade.

Ukupna porivna snaga je 1000 KS koju daju 2 pogonska stroja od po 500 KS. Pored toga u trup broda ugrađen je pramčani vijak koji omogućuje lakši manevar pri pristajanju.

Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova