Porinuće putničkog broda

U Bristvi je porinut brod radnog naziva Nov. 46 za tvrtku Jeran d.o.o. iz Krila Jesenice. Čelični trup i nadgrađe izgrađeni su u Radežu prema pravilima i uz nadzor Hrvatskog registra brodova.

Prema pogonu brod je klasificiran kao motorni, a pogonit će ga dva stroja marke Baudouin snage 368 kW svaki. Osim toga na brodu je ugrađen i pramčani vijak kao bi olakšao pristajanje, odnosno odlazak broda s pristaništa.

Brod je dug 49,78 metra, a širok 8,63 metara može prevoziti 36 putnika o kojima brine 10 članova posade. Namjena broda je turistička plovidba akvatorijem srednjedalmatinskih otoka i priobalnih gradova.