Porinuta Avantura

Nakon nešto više od godinu dana u Radežu je, nakon Nov. 30, porinut još jedan brod za tvrtku “Ercegović lanterna” d.o.o. iz Krila Jesenice. Dužina ovog broda, radnog imena Nov. 41 koji će u eksploataciji nositi ime “Avantura”, je 49,90 metara, a širina 8,50 metara.

Brod je namijenjen prijevozu turista akvatorijem srednjeg Jadrana, odnosno plovidbenim područjem 6, a kapacitet mu je 36 putnika i 9 članova posade.Ukupna porivna snaga koju daju 2 pogonska stroja je 736 kW.   Pored toga u trup broda ugrađen je pramčani vijak koji omogućuje lakši manevar pri pristajanju. Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.