Posljednja isporuka u 2017.

Posljednjeg radnog dana 2017. u Bristvi je porinut brod radnog naziva Nov. 37 za tvrtku Naranča line d.o.o. iz Krila Jesenice. Čelični trup i nadgrađe izgrađeni su u Radežu prema pravilima i uz nadzor Hrvatskog registra brodova.

Prema pogonu brod je klasificiran kao motorni, a pogonit će ga dva stroja snage 368 kW svaki. Osim toga na brodu je ugrađen i pramčani vijak kao bi olakšao pristajanje, odnosno odlazak broda s pristaništa.

 Brod je dug 53,40 metra, a širok 8,85 metara na kojeg se u 18 kabina može smjestiti 36 putnika o kojima će brinuti 8 članova posade. Brzina kojom će brod ploviti na kružnim putovanjima akvatorijem srednjedalmatinskih otoka i priobalnih gradova je 10 čvorova.