Posljednja isporuka u 2019.

U petak, 27. prosinca 2019. u Bristvi je porinut putnički brod radnog naziva Nov. 50 za tvrtku Providnost d.o.o. iz Krila Jesenice. Čelični trup i nadgrađe izgrađeni su u Radežu prema pravilima i uz nadzor Hrvatskog registra brodova.

Prema pogonu brod je klasificiran kao motorni, a pogonit će ga dva stroja VOLVO D16 MH snage 368 kW svaki. Osim toga na brodu je ugrađen i pramčani vijak kao bi olakšao pristajanje, odnosno odlazak broda s pristaništa.

Brod je dug 51,92 metra, a širok 8,63 metara na kojeg se u 18 kabina može smjestiti 36 putnika o kojima će brinuti 10 članova posade. Brod će ploviti na kružnim putovanjima akvatorijem srednjedalmatinskih otoka i priobalnih gradova, tj. područjem plovidbe 6.