Prvo porinuće u prosincu 2017.

U uvali Bristva porinut je, 1. prosinca 2017., brod namijenjen nautičkom turizmu. Ova novogradnja radnog naziva 32 izgrađena je za obrt “MB Mihovil” iz Omiša, a predviđeno područje krstarenja je akvatorij Srednjeg Jadrana.

Brod je dug 45,68 metara i širok 8,17 metara. Pogone ga dva glavna stroja snage svakog od 275 kW. U 18 kabina može se smjestiti 36 putnika o kojima će brinuti 9 članova posade.

Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.