Šesto ovogodišnje porinuće

Radež je ove godine porinuo i isporučio 6 plovnih objekata od čega 5 putničkih brodova za kružna putovanja i 1 teglenicu – hranilicu namijenjenu ribogojilištima. Najnovije porinuće, koje je ujedno zadnje u 2016. godini odnosilo se na Nov. 25 izgrađenu za tvrtku “Sunčani dan” d.o.o. iz Krila Jesenice.

Kao i većina brodova do sada izgrađenih u Radežu, ovaj brod će biti eksploatiran u nautičkom turizmu, odnosno, koristit će za krstarenja srednjedalmatinskim otocima i priobaljem. Brod je dug 47,10 metara, a širok 8,57 metara i može prevoziti 45 osoba, tj. 36 putnika i 9 članova posade. Ukupna porivna snaga je 1000 KS koju daju 2 pogonska stroja od po 500 KS. Pored toga u trup broda ugrađen je pramčani vijak koji omogućuje lakši manevar pri pristajanju.

Brod je klasificiran kao putnički i izgrađen je prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.