RADEŽ posjeduje resurse u smislu prostora, strojeva, tehnologije te ljudske snage da napravi potpuni dizajn, tehnologiju i cijeli proizvodni proces koji uključuje zaprimanje materijala na skladište, rezanje, bušenje, tokarenje, savijanje, montažu, zavarivanje, pjeskarenje, bojanje te ukrcaj na baržu za konačnu isporuku.