U Radež-u izgrađen jedrenjak

Polovinom listopada 2018. u luci Bristva porinut je u more trup dvojarbolnog motornog jedrenjaka tipa gulet radnog imena Nov. 38. Brod je izgrađen za naručitelja tvrtku Dalmatino d.o.o. iz Krila Jesenice. 

Radi se o putničkom brodu namijenjenom kružnim putovanjima Jadranskim morem, odnosno područjem plovidbe 1. 

Brod je dug 43,53 metra i širok 8,10 metara, a predviđeni broj putnika je 12, o kojima će se brinuti 8 članova posade. Osim jedara brod će pogoniti 2 stroja snage od 336 kW svaki. posade

Čelični trup i nadgrađe ovog broda izgrađeni su prema propisima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.